Üdvözöljük a Tető-Team Kft. Viszonteladó partner rendelési felületén.

Kérdése van? Hívjon minket! +36-20/519-1881

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

 Tető-Team Kft.

Általános Szerződési Feltételek 

 

 

Alapfogalmak:

Eladó: Tető-Team Kft. (9200 Mosonmagyaróvár Hanság út 7; Cg.:08-09-011975, adószám: 13228206-2-08, bankszámlaszám: Raiffeisen: )

Megrendelő: az Eladóval szerződött partner. Megrendelő lehet az a személy, aki érvényes cégbejegyzéssel/vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, üzletszerűen viszonteladói tevékenységet végez.

(A fentiek továbbiakban együttesen: felek)

Megrendelés: a Megrendelő által küldött írásbeli áru igény, mely tartalmazza a szállítási címet, és határidőt is, egyéb a szállítással kapcsolatos információt.

Rendelésfelvétel: az Eladó részéről a rendelések rögzítésével a shop.tetoteam.hu oldalon történik. Email ben leadott megrendelésekért a Szállító nem vállal felelőséget.

Visszaigazolás: az Eladó által visszajelzett írásbeli igazolás, mely tartalmazza a megrendelési adatokon kívül a várható szállítási napot, és az átadói árakat is.

Képviselő: az Eladó képviseletét ellátó területileg illetékes üzleti- és szakmai referens.

 

Megrendelés, szállítás, áruátvétel, lerakodás:

 1. Az Eladó vállalja, hogy az általa forgalmazott termékekből a Megrendelő részére rendszeres ellátást biztosít, a vevő megrendelése alapján.
 2. A megrendelést elsődlegesen a shop.tetoteam.hu oldalon köteles leadni. Egyéb módon leadott megrendelésért a Szállító nem vállal felelőséget.
 3. A Megrendelő telephelyére vonatkozó rendelést legkésőbb a tervezett szállítási napot megelőző munkanapon 1400 óráig lehet leadni. A Megrendelő telephelyétől eltérő szállítási címre leadott rendelések szállítási határideje az eladó visszaigazolása alapján kerül teljesítésre, és ezen rendelések esetében, kötelező az átvevő neve, telefon és e-mail elérhetőségének megadása.
 4. Expressz GLS szállítás 1 munkanap az expressz fuvardíja a web shopon leadott megrendeléstől függően változhat, amit a visszaigazoláson a Eladó köteles feltüntetni.
 5. A termékek nagykereskedelmi csomagolási egysége eltérő. A kiszerelési egységeket a webshopon a termék minimum rendelésénél fel van tüntetve. A rendelésnél figyelembe kell venni a kiszerelési mennyiségeket.
 6. Az Eladó a termékeket a Megrendelő telephelyére, vagy az általa megadott rendeltetési helyre, de kizárólag Magyarország területén belül nettó 100.000, - Ft rendelési érték felett, - az alábbi csomagolási díjtól eltekintve - ingyenesen leszállítja. A szállított mennyiségeknek szállítási címenként kell a minimális nettó 100.000, - Ft értéket meghaladniuk.

 

 1. Az ingyenes szállítási szolgáltatás pontosan egy rendelés, egy címre történő, egyszeri szállítása esetén érvényes, amennyiben a 6. pontban megadott rendelési minimum érték teljesül!

A megrendelő hibájából meghiúsult áruátvétel miatt jelentkező ismételt szállítási igényt csak és kizárólag fuvardíj ellenében tudjuk teljesíteni! A megismételt szállítás pontos fuvardíj költségének kialakítása minden esetben egyedileg kerül meghatározásra! Amennyiben, a megrendelő ezt kalkulációt elfogadja, akkor ez a tétel fuvarozási szolgáltatásként fog a számlájában megjeleni.

Amennyiben második esetben is a Megrendelő miatt hiúsul meg az áru átvétel, több kísérletet az eladó annak teljesítésére nem tesz! Ez esetben a második szállítás fuvardíja az áruátvétel teljesítésétől függetlenül is minden esetben leszámlázásra kerül Megrendelő felé.

 1. Megrendelő a központi raktárunkból kiszolgált rendelései esetében, a kiszállítást megelőző munkanap 12 óráig, gyárból történő direkt szállítások esetében, a megrendelés visszaigazolását megelőzően, minden további következmény nélkül törölheti, visszamondhatja vagy módosíthatja a kiszállítást.

         Ezen igényét            minden                esetben írásban kell a vevőszolgálat felé jeleznie!

         Sajnos a megadott időpont után történő változtatási kéréseket már nincs lehetőségünk figyelembe venni.

 1. A termék leszállítása mindig túrabeosztásban megjelölt napon történik.
 2. A megrendelésen egyedi szállítási ütemezés is feltüntethető. Ha a szállítási ütemezés a visszaigazolásban nincs feltüntetve, akkor a szállítás automatikusan a következő szállítási túranapon történik.
 3. Ha az Eladó rendkívüli okból kifolyólag nem tud a Megrendelő szállítási igényének eleget tenni, akkor azt a szállítást megelőzően visszaigazolja.
 4. Ha szállítási cím és a számlázási cím nem egyezik, akkor a szállítólevélen az árak nem kerülnek feltüntetésre.
 5. A pontos szállítási és fizetési feltételek az egyedi szerződésben kerülnek rögzítésre.
 6. A Megrendelő, illetve megbízottja az áru mennyiségét és minőségét az átadás-átvételkor nyomban köteles ellenőrizni, esetleges kifogását köteles az szállítólevélen feltüntetni.
 7. A Megrendelő az áru átvételét a szállítólevélen, nevének nyomtatott betűvel, olvasható módon történő leírásával és aláírással, valamint bélyegzéssel igazolja.

Partnereink a címre történő szállítás esetében, jelezzék az átvevőnek, hogy amennyiben nem rendelkeznek bélyegzővel, akkor az áruátvételhez szükséges a személyi igazolvány száma, ezzel biztosítva, hogy a későbbiekben igazolható legyen az átvevő személye. Amennyiben ezt az átvevő a gépjárművezető kérésére nem teljesíti, akkor ez rögzítésre kerül a szállítólevélen és a későbbiekben felmerülő reklamáció esetében a felelősség a megrendelőt terheli!

 

 1. Mennyiségi reklamációt az áru átvétele után az Eladó nem fogad el.
 2. Megrendelő vállalja, hogy az Eladó fuvareszközéről történő lerakodásban közreműködik, külső helyszín esetén ahhoz segítséget biztosít! Eladó a szállítást, Dobozos kisteherautóval végzi, melyek nem rendelkeznek emelőhátfallal és daruval. Lerakodásuk oldalról targoncával, egyéb rakodógéppel, vagy kézi erővel valósítható meg.
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az áru lerakodásának megkezdése a megérkezéstől számított 30 percen belül nem kezdődik meg és legkésőbb az érkezéstől számított 2 órán belül nem fejeződik be, az Eladó nettó 5.000, - Ft várakozási díjat számít fel minden megkezdett félóra után!
 4. A Megrendelő a megrendeléskor közli különleges igényét (különleges igény, ha eltér az szokásos gyakorlattól), mint pl.: a telep megközelítési lehetősége megváltozik – különös tekintettel az útfelbontásra, útlezárásra, útelterelésre, ill. súlykorlátozásra.
 5. Amennyiben a szállítási cím megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges, ennek beszerzése a Megrendelő kötelezettsége.
 6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szállítás jogszerű végrehajtásához hatósági díj megfizetése szükséges akkor ennek értékét a Megrendelő köteles viselni. Az Eladó által végzett ügyintézési átalánydíj – hatósági engedélyenként - egységesen 3 000 Ft/db + áfa. Továbbá a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállítás teljesítése a megfelelő engedélyek beszerzésének függvényében az egyedi szerződésben rögzített időpont helyett, az illetékes hivatal eljárási határidőtől függően eltérő lehet.
 7. Az Eladó a megrendelést csak rendkívüli esetben nem teljesíti a várt határidőre. Ezen esetek különösen: a termék speciális volta, rendkívül nagy mennyiségű áru megrendelése, alapanyag hiány, gyártási probléma, vagy a Megrendelő fizetési problémája.

Ez esetekben az Eladó a késedelmet jelzi, és nem vállal a szállítási késedelemért felelősséget.

Garancia:

 1. Az Eladó garantálja, hogy az általa forgalmazott termékek a hatályos szabvány (magyar illetve EU) előírásainak megfelelnek, a termékekről Teljesítménynyilatkozatot,

Biztonsági Adatlapot, Műszaki Adatlapot állít ki. Ezen dokumentumok az Eladó weboldalán (www.shop.tetoteam.hu) is elérhetőek.

 1. Eladó nem vállal felelősséget olyan termékfelelősségi vagy szavatossági igényért, amely abból adódik, hogy Megrendelő a terméket nem megfelelő körülmények között tárolta, illetve a minőség-megőrzési időt túllépve értékesítette a terméket.

Visszáruztatás:

 1. A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a szállítás napján, indokolt esetben az Eladó járműről ne vegye le az árut. Indokolt eset pl.: ha az áru a szállítás közben megsérült. Ez esetben a visszaküldött áru nem kerül kiszámlázásra.
 2. Ha a Megrendelő korábban leszállított árut szeretne visszaszállíttatni, akkor a visszaküldési szándékát külön előre jelezni kell a rendelésfelvétel részére, a visszaszállítás csak a gépkocsivezetőnél levő Visszaigazolásnak megfelelően történhet. Fél éven túl vásárolt termék visszaküldésére nincs lehetőség.
 3. Az Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a téves rendelésből keletkező, vagy feleslegessé vált áruk visszavételét megtagadja, illetve a Megrendelőt terhelő kezelési költséget számoljon fel. A kezelési költség mértéke a visszáruzott áru teljesítéskori ellenértékének 20%-a.
 4. Az Eladó csak abban esetben szállítja vissza az árut, ha az sértetlen, ép, a szállítási kiszerelésben és csomagolásban van, valamint a szavatossági idejéből hátralévő idő eléri a 3 hónapot.
 5. Az Eladó nem vásárol vissza egyedi igényekre gyártott - rendelt terméket pl korlátos tetőbiztosági rendszer, polikarbonát rendszer, viharkapcsok, hófogórács rendszer. Továbbá korábban kivezetésre került termékeket, illetve fém hófogókat.

Minőségi reklamáció:

 1. A szállítás követően, a Megrendelő telephelyén (nem beépített termék esetén), az átvételkor észre nem vett minőségi hibát a Megrendelő a hiba felfedezését követő 1 munkanapon belül köteles az Eladóval írásban közölni. Az Eladó a minőségi kifogást 8 munkanapon belül kivizsgálja, melynek során a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
 2. A hibás termékeket külön kell tárolni, azokat értékesíteni, felhasználni, beépíteni nem szabad. Az ilyen termék felhasználásából és beépítéséből keletkező felelősség és költség a Megrendelőt terheli.
 3. Minőségi kifogást a továbbértékesített (beépített) termék esetében is a

Megrendelőnek kell az Eladó felé, lehető leghamarabban írásban kiállítania.

 1. A reklamációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a kifogásolt termék neve, mennyisége, vásárlás dátuma, az Eladó

szállítólevél,vagy számlájának száma, a megtekinthetőség helye, a kapcsolattartó (kivitelező, fogyasztó) elérhetősége, a hiba leírása.

 1. Az Eladó az írásban beérkezett reklamáció kivizsgálását 8 napon belül megkezdi, melynek során a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

Árak, árváltozás:

 1. Az Eladó által forgalmazott termékek felsorolását a termékkatalógus a termékek listaárait az ár lista tartalmazza, mely a Szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A termékkatalógus az Eladó weboldalán megismerhető.  
 2. Minden, az Eladó által nyújtott árkedvezmény feltétele, hogy a Megrendelő az Eladó számláit határidőre kiegyenlítse. Amennyiben a számlakiegyenlítés a fizetési határidő lejártát követő 60 napon túl történik – az Eladó egyedi elbírálásának és döntésének függvényében - a Megrendelő, a megrendeléskor hatályos listaárhoz képest kapott kedvezményeinek összegét (egyedi ár és lista ár különbözete) köteles az Eladónak számla ellenében, egy összegben 8 napon belül visszafizetni. A Megrendelő, jelen szakasz alapján a késedelemmel érintett megrendelésre kapott árkedvezményt köteles visszafizetni.
 3. Az Eladó jogosult a listaárak és engedmények egyoldalú megváltoztatására. Eladó az árak módosításáról 15 nappal megelőzően írásban tájékoztatja a

Megrendelőt. Amennyiben rendkívüli piaci árváltozások indokolttá teszik azonnali áremeléssel is élhet az Eladó.

 1. Az árak egy helyszínre történő szállítást, valamint az 5. pontban foglalt költségeket foglalják magukba. A Megrendelő hibájából szükségessé váló újabb szállítás költsége a Megrendelőt terheli.

Fizetés, hitelképesség:

 1. A Megrendelő kötelezi magát, hogy az Eladó által leszállított áru ellenértékét az Eladó számláján feltüntetett fizetési határidőn belül, banki átutalás útján megfizeti. A fizetés módját a felek az írásbeli megrendelésben ettől eltérően is meghatározhatják.
 2. A fizetési határidő a teljesítés dátumától számítandó.
 3. A számla csak akkor tekintendő pénzügyileg teljesítettnek, ha az Eladó által kiállított számlán szereplő teljes összeg az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül.
 4. Abban az esetben, ha a Megrendelőnek lejárt fizetési határidejű és ki nem egyenlített számlából eredően tartozása áll fenn, az Eladó a tartozás kiegyenlítéséig nem köteles megrendelést elfogadni a Megrendelőtől, és az általa előzőleg már visszaigazolt megrendeléseket sem köteles teljesíteni.

 

 1. A 15 napot meghaladó lejárt vevői kintlévőség esetén az Eladó felfüggesztheti Megrendelőnek az átutalással történő fizetési lehetőséget.
 2. Az Eladó igényelheti a leendő/meglevő Megrendelő előző évi számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve aktuális adó folyószámlája és bankszámlája egyenlegének bemutatását, hitelképességi vizsgálatra.
 3. Az Eladó egyoldalúan hitelkeretet állapíthat meg a Megrendelő részére, amelyet egyoldalúan bármikor módosíthat is. A Megrendelő által megrendelt, de ki nem fizetett áruk együttes értéke a hitelkeretet nem haladhatja meg. Amennyiben a Megrendelő által megrendelt árumennyiség a keret összegét meghaladná, a felek a megrendelés teljesítéséről külön megállapodást köthetnek, megfelelő pénzügyi garanciák mellett.
 4. A 60 napot meghaladó vevői kintlévőség esetén a Megrendelő elveszíti a hitelkeretét, továbbá az Eladó az egyedi szerződést azonnali hatállyal egyoldalúlag felmondhatja.
 5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az áru tulajdonjoga mindaddig az Eladót illeti meg, ameddig a teljes vételárat ki nem egyenlítette.
 6. A teljes egészében ki nem fizetett áru nem terhelhető meg; felszámolás illetve csődeljárás során harmadik személyek kielégítésére nem szolgálhat.
 7. Bármely kár, amely az átadásátvétel időpontjától a vételár teljes kifizetéséig az áru állagában bekövetkezik, a Megrendelőt terheli.
 8. Fizetési késedelem esetére az Eladó fenntartja jogát az átadott árunak minden ellene támasztható igény kizárása melletti visszavételére, illetve az áru továbbértékesített részéért befolyt készpénz ellenérték felvételére.
 9. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelőt évi 15 %-os mértékű késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. Fizetési késedelem esetén a vételár akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a késedelmi kamatok is átutalásra kerülnek. Eladó késedelmi kamatot kizárólag írásos nyilatkozattal enged el.
 10. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Eladó, meghatározott időtartam feletti fizetési késedelem esetén a követelések kezelésével kintlévőség kezelő céget bíz meg.

 

Egyéb rendelkezések:

 1. Az Eladó a telephelyén árukiadást  végez, ebben az esetben a Megrendelőnek jeleznie kell hogy az árut milyen formában szállítja el. Árú kiadás 9200 Mosonmagyaróvár Timföldgyári út 15 , Hétfőtől – Pétekig 8 – 15 óráig lehetséges.
 2. Az Eladó a Megrendelőinek rendszeresen, ingyenes képzést és alkalmazástechnikai tanácsadást biztosít. Termékeiről adatlapokat készít, amelyek tartalmazzák a termékek műszaki paramétereit, kiszerelését, a tárolási, és felhasználási feltételeket.
 3. Az Eladó vállalja, hogy az illetékes képviselője rendszeresen látogatja a Megrendelőt, biztosítja számára a termékekkel, illetve felhasználásukkal kapcsolatos ismeretek megszerzését, tanácsokat ad, illetve ellenőrzi a termékek szakszerű tárolását.
 4. A Megrendelő a tovább értékesítés során köteles megtartani az Eladó illetve a termékek megnevezését, márkajelzését, megjelenését, védeni az Eladó üzleti hírnevét.

 

 1. A Megrendelő egyebekben (pl.: hirdetésben, weboldalon) nem jogosult az Eladó és az általa forgalmazott termékek márkajelzésének használatára írásos hozzájárulása nélkül.
 2. A Megrendelő, az egyedi szerződés fejlécében megadott adataiban bekövetkezett változásokat az Eladónak 7 napon belül köteles bejelenteni.
 3. A felek kötelesek a szerződésben és mellékleteiben szereplő adatokat üzleti titokként kezelni. A titkokat teljes tartalmukban bizalmasan kezelik, a másik fél hozzájárulása nélkül nem hozhatják harmadik személy tudomására.

 

 1. Bármely jogvita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben keletkezik, a felek kikötik a Mosonmagyaróvári Járásbíróság (Mosonmagyaróvár Városkapu Tér 4 9200), illetve – hatáskörtől függően - a Mosonmagyaróvári Törvényszék kizárólagos illetékességét, alávetik magukat a kizárólagos döntésének.
 2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók.
 3. Az egyedi szerződés csak a szerződő felek kölcsönös megegyezése alapján, írásban módosítható.
 4. A szerződés bármely szerződő fél által 30 napos felmondási határidővel felmondható. A felmondást indokolni nem kell.
 5. Indoklás esetén a szerződés azonnali hatállyal is felmondható, amennyiben bármely szerződő fél megszegi a szerződésben foglaltakat. Ezen felül, a felek a szerződést bármikor közös megegyezéssel is megszüntethetik.

 

 

 

 

Stulcz Róbert

Tető-Team Kft.

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tályékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

Adatkezelő: TETŐ-TEAM Kft.

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Hanság u. 7.

Cégbejegyzés: 08-09-011975

Adószám: 13228206208

Telefon: 06 96 576-513, 06-20/273-2616

Elektronikus levélcím: info@tetoteam.hu

Honlap: https://www.shop.tetoteam.hu/

 

A TETŐ-TEAM Kft. viszonteladói tevékenysége során is teljes mértékben törekszik a személyes adatok védelmére. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatónkat annak érdekében, hogy megértse,  hogyan kezeljük személyes adatait.

 

 

Tartalom

Adatvédelmi politika. 2

Adatkezelési tevékenységeink. 3

 1. Adatkezelési tájékoztató a sütikről 3

Milyen információkat gyűjtünk a webhely használatakor?. 3

A sütik tulajdonságai, funkciói 3

Hogyan használjuk a sütik által gyűjtött információkat?. 4

Lehetőség a sütik kikapcsolására. 4

 1. Regisztráció - https://www.shop.tetoteam.hu/ 5
 2. Megrendelés felvétele, ajánlatkérés. 5
 3. Reklamáció. 6

Tájékoztató a jogorvoslatról 7

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése. 9

Adatvédelmi hatósági eljárás. 11

 

 

Adatvédelmi politika

 

 

Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

 

Az adatkezelések során törekszünk arra, hogy

 • a személyes adatok gyűjtése csak az adott adatkezelési célhoz szükséges minimumra korlátozódjon;
 • az adatok tárolása csak a szükséges ideig történjen meg;
 • az adatok csak olyan célra kerüljenek feldolgozásra, amilyen célra azok gyűjtése történt;
 • az adatok ne kerüljenek továbbításra külső félnek, kivéve ha az adatgyűjtés során ezt előre jeleztük;
 • a személyes adatokat nem kerülnek értékesítére senkinek;
 • nem tároljuk titkosítás nélkül a személyes adatokat.

 

 

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@tetoteam.hu e-mail címre.

 

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)
 • 2013. évi V. törvény  - Polgári Törvénykönyv (Ptk.) képmáshoz való jogról szóló 2:48. §-a
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);  

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési tevékenységeink

 

1.     Adatkezelési tájékoztató a sütikről

 

Adatkezelés célja: Webhelyünkön a lehető legteljesebb felhasználói élmény érdekében valamint statisztikai és marketing célból adatokat (sütiket) tárolunk az oldal látogatóiról.  A sütik az információt az ön böngészőjében tárolják, a feladatuk pedig például az, hogy felismerjék önt, amikor később visszatér erre a weboldalra.

Érintettek köre: A sütiket a rendszer az Ön gépén tárolja. A sütibeállításokkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmét arra, hogy a böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata megengedett. A sütiket Ön törölheti a számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását letiltsa. A sütik tiltásával előfordulhat, hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű.

A sütik nekünk, az oldal üzemeltetőinek is segítenek megérteni, hogy a felhasználók a webhely mely részeit tartják a leghasznosabbnak, a leginkább használhatónak.

 

Milyen információkat gyűjtünk a webhely használatakor?

 

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) a)

Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer – az Ön külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül – webhelyünk meglátogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezeket az adatokat semmilyen más, személyes felhasználói adattal nem kapcsoljuk össze, azaz Ön ezen adatok alapján nem azonosítható be. Az ilyen adatokhoz kizárólag a sütiket kezelő külső szolgáltatók és mi férünk hozzá.

 

A sütik tulajdonságai, funkciói

 

SZÜKSÉGES COOKIE-K

Ezek a cookie-k elsősorban az oldal megfelelő működéséhez szükségesek. Ezen túl analitikai mérésekre, illetve az oldalon futó hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

FUNKCIONÁLIS COOKIE-K

Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, az érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek.

KÉNYELMI COOKIE-K

Ajánlott beállítás. Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy az oldal használatát elemezve személyre szóló tartalmakat és hirdetéseket jelenítsünk meg, vagy küldjünk Önnek, illetve az elemzéseket felhasználva továbbfejlesszük szolgáltatásainkat.

STATISZTIKAI SÜTIK

A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak a weboldal tulajdonosának, hogy átlássa, a látogatók milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez. Oldalunkon a Google Analytics webanalitikai rendszer sütijeit használjuk.

MARKETING CÉLÚ SÜTIK

A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat, például hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak. (A Google-nek, Facebook-nak, Youtube-nak, Twitter-nek, Instagram-nak vannak ilyen sütijei.)

 

Hogyan használjuk a sütik által gyűjtött információkat?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel az Ön azonosítására, és csak akkor kapcsoljuk össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnel kapcsolatban azonosításra alkalmas (statisztikai célú) sütiket alkalmazzunk. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy webhelyünket megfelelően működtetni tudjuk.

Ehhez szükséges különösen

 • az egyes munkamenetek megkülönböztetése,
 • webhelyünk látogatási adatainak nyomon követése,
 • és a webhelyünk használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Felhasználhatjuk még ezeket az információkat arra, hogy felhasználási folyamatokat, tendenciákat elemezzünk, illetve webhelyünk működését javítsuk, fejlesszük, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzünk webhelyünk teljes használatról.

Felhasználhatjuk az így nyert információkat arra, hogy webhelyünk használatáról statisztikákat állítsunk fel, ezeket elemezzük.

 

Lehetőség a sütik kikapcsolására

Ha nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről webhelyünk használatakor, az internetes böngészője beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy módosíthatja a sütibeállításokat. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat egyes böngészők esetében az alábbi linkeken érheti el:

 • Mozilla Firefox: Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére
 • Google Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása
 • Microsoft Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése
 • Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem
 • Apple Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában

 

 

2.     Regisztráció  - https://www.shop.tetoteam.hu/

 

Adatkezelési cél: 

Viszonteladói partnerek regisztrációja

Jogalap: 

önkéntes hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) a)

Érintettek köre: 

Minden olyan viszonteladói partner, aki regisztrációjával kifejezett hozzájárulását adja a Tető Team Kft. adatbázisába való bekerüléshez

Kezelt adatok:

cégnév, számlázási és szállítási cím, adószám, kapcsolattartói adatok: név, e-mail cím, telefonszám,  

Adatok forrása: 

közvetlenül az érintettől

Adatkezelés időtartama: 

Regisztráció törléséig, önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Adattovábbítás: 

 nem történik

Adattárolás helye: 

 Adatkezelő adatbázisa

Hozzáférésre jogosultak: 

 Adatkezelő és a hozzáférésre jogosult munkatársak

 

3.     Megrendelés felvétele, ajánlatkérés

 

Adatkezelési cél: 

Megrendelés felvétele

Jogalap: 

 GDPR 6. cikk (1) b) : az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Kapcsolattartói adatok kezelése: GDPR 6. cikk (1) f) : az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Érintettek köre: 

Minden olyan viszonteladói partner, aki ajánlatot kér az adatkezelőtől

Kezelt adatok:

kapcsolattartói adatok: név, e-mail cím, telefonszám

Adatok forrása: 

közvetlenül az érintettől

Adatkezelés időtartama: 

Elkészített ajánlat érvényességi határideje vagy létrejött szerződés esetén a számlán szereplő adatok kezelése 8 évig a a 2000. évi C törvény (számviteli tv.) alapján.

Adattovábbítás: 

 könyvelés részére

Adattárolás helye: 

 Adatkezelő adatbázisa

Hozzáférésre jogosultak: 

 Adatkezelő és a hozzáférésre jogosult munkatársak

 

4.     Reklamáció

 

Adatkezelési cél: 

Vásárló egyoldalú jogügylete a „Reklamációs adatlap” kitöltésével

Jogalap: 

 GDPR 6. cikk (1) b) : az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Érintettek köre: 

Minden olyan viszonteladói partner, aki megrendelés után a kézbesített áru hibáiért való felelősség jogi érvényesítését kezdeményezi.

Kezelt adatok:

cégnév, számlázási és szállítási cím, adószám, kapcsolattartói adatok: név, e-mail cím, telefonszám, 

Adatok forrása: 

közvetlenül az érintettől

Adatkezelés időtartama: 

A számlán szereplő adatok kezelése 8 évig a a 2000. évi C törvény (számviteli tv.) alapján.

Adattovábbítás: 

 könyvelés részére

Adattárolás helye: 

 Adatkezelő adatbázisa

Hozzáférésre jogosultak: 

 Adatkezelő és a hozzáférésre jogosult munkatársak

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a jogorvoslatról

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.  

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

 

 1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

 

 1. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

 

 1. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;  
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

 1. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 1. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  

 

 1. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

 

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

 

Érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

 

Személyes adat: Az érintettre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

Adatkezelés korlátozása: A tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.

 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

 

Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki  vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 0613911400, 06 30 683-5969, 06 30 549-6838

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

 

 

 

Utolsó módosítás időtartama: . 2022. április 1.

Vásárlási tudnivalók
Rendelési és vásárlási lehetőség lakossági partnerek részére.

Kedves Érdeklődő!

Szeretném tájékoztatni, hogy az oldalon tetőkiegészítő termékkel kapcsolatban talál információkat.

Az oldalon regisztráció csak viszonteladó partnerek részére lehetséges az alábbi feltételek szerint.

Fő tevékenysége az építőanyagok kereskedelme. Építőanyag forgalmazásához szükséges telephellyel rendelkezik.

Az oldalon további információ kérésre van lehetőség, mint beépítéssel vagy műszaki segítség kéréssel kapcsolatban de rendelés leadása nem lehetséges.

Lakossági Partnereinket a mosonmagyaróvári Bemutató termünkben tudjuk kiszolgálni. Mintermékekkel és beépítési tanácsokkal is segítünk a megfelelő termék kiválasztásában.

Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, keressen minket elérhetőségeinken.

Árakkal, szállítással és fizetési lehetőségekkel kapcsoltabban tapasztalt kollégáink állnak rendelkezésére.

 Tető-Team Kft.

9200 Mosonmagyaróvár Hanság út 7

info@tetoteam.hu

Nyitvatartási idő : Hétfőtől – Péntekig  8 -16 óráig